Privacywet

Privacywet

De Privacywet (officieel de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de bescherming van persoonsgegevens) wil de burger beschermen tegen misbruik van zijn persoonlijke gegevens. Zowel de rechten en plichten van de persoon wiens gegevens verwerkt worden als de rechten en plichten van de verwerker zelf zijn in de Privacywet vastgelegd.

Momentan ist kein Inhalt mit diesem Begriff klassifiziert.

Subscribe to RSS - Privacywet