Privacyonderzoek van VRT NWS

Heel wat bedrijven zijn nog niet in staat om hun klanten op de juiste manier inzage te geven in de persoonsgegevens die ze over hen hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van VRT NWS. Van de 40 aangeschreven bedrijven, gaven er 7 geen of een gebrekkig antwoord. Van de anderen volgde niemand de regels perfect. Lees hier de resultaten van het onderzoek.